Pengurusan Stor Am 6 23042018

Pengurusan Stor Am 6 23042018

Borang laporan verifikasi stor. Pekeliling Perbendaharaan Malaysia AM 66 Lampiran D KEWPS-13 PETUNJUK. Status Aset Semasa Pemeriksaan A.

Hilang LAPORAN VERIFIKASI STOR TAHUN. Penggunaan rekod Kad Kawalan StokKad Petak Sebagainya.

Lampiran kepada laporan verifikasi stok a. KEW 300S - Senarai Barang yang diverifikasi b.

KEW 300T - Siji Verifikasi Stok untuk tanda tangan Pegawai Pengawal. Laporan pemeriksaan verifikasi stor tahun.

Penemuan Keadaan Stok usangrosaktidak digunakan lagi tidak aktif luput tempoh dll SyorCadangan dan Justifikasi lupushapus kira pelarasan stok pindahan stok. Pekeliling Perbendaharaan Malaysia AM 66 Lampiran C KEWPS-12 SIJIL VERIFIKASI STOR BAGI TAHUN.

Adalah disahkan bahawa _____ di. Diisi oleh pegawai stor diisi oleh pegawai pemeriksa diisi oleh pegawai pemverifikasi Seksyen Pengurusan Aset Pejabat Bursar No kad Kawalan Stok Perihal Stok Kos Seunit RM Kuantiti Stok Kuantiti Stok Penemuan keadaan stok usangrosaktidak digunakan lagitidak aktifluput tempohdll Syorcadangan lupushaspukirapelarasan stokpindahan stok Fizikal stok.

64 Menyediakan Sijil Verifikasi Stor KEWPS-12 Lampiran C dan Laporan Verifikasi Stor KEWPS-13 Lampiran D untuk pengesahan Ketua Jabatan. 65 Memaklumkan kepada Ketua Jabatan hasil penemuan verifikasi stor.

TINDAKAN PEGAWAI PELULUS STOR DAN KETUA JABATAN DI PTJ 1. Masuk ke Modul Ketua Jabatan Pilih Pengesahan Verifikasi Modul Ketua Jabatan hanya boleh di akses oleh Pegawai Pelulusa yang dilantik sahaja 2.

Klik dibawah Tajuk Laporan Verifikasi Stor 2017. BP PA KP M Tatacara Pengurusan Stor KP 642013 - Penyimpanan KP 622013 Penerimaan KP 632013 Merekod Stok KP 652013 - Pengeluaran KP 612013 Pendahuluan KP 662013 Pemeriksaan KP 672013 Keselamatan dan Kebersihan KP 682013 Pelupusan KP 692013 Kehilangan dan Hapuskira.

Pemeriksaan Pemeriksaan Stok 28 Soalan Jawapan Dimana dilaksana. Stor Pusat Stor Utama Bila.

Sekali setahun mulai 1 Oktober Pemeriksaan terhadap semua stok Tanggungjawab siapa. Pegawai Pemeriksa yang dilantik oleh Ketua Jabatan Pegawai tidak kena mengena dengan stor Apa perlu dibuat.

Guna KewPS-14 Laporan Pemeriksaan Verifikasi Stor KewPS-14 disemak dan disahkan oleh pegawai. B P P A K P M 39 Semua KemJab hendaklah menggunakan Sistem Pengurusan Stor SPS yang telah dibangunkan oleh Perbendaharaan Malaysia Borang Laporan Terimaan Barang-Barang KEWPS-2 Borang Permohonan Stok KEWPS-11 hendaklah dicetak dan ditandatangani oleh Pegawai yang Bertanggungjawab Borang-borang lain boleh dicetak mengikut keperluan Penggunaan Rekod Melalui Sistem Elektronik.

KKBKP1053536-B 38 KEMENTERIAN KEWANGAN PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 5 TAHUN 2009 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua Ketua Eksekutif.

Verifikasi stor hendaklah dilaksanakan selepas Pemeriksaan Stok oleh Pegawai Pemeriksa di Stor Pusat dan Stor Utama 2. Verifikasi Stor dilaksanakan sekali 1 setahun sebelum berakhir pada 31 Disember setiap tahun C VERIFIKASI STOR.

Laporan pemeriksaan verifikasi stor tahun. 15062017 download.

Laporan tahunan keseluruhan pengurusan stor pusat. Pemverifikasi Stor dilantik oleh Ketua Setiausaha Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian atau Ketua Pengarah Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Verifikasi stor dilaksanakan selepas pemeriksaan stok oleh Pegawai Pemeriksa di Stor Pusat dan Stor Utama sekurang-kurangnya setahun sekali sebelum berakhir pada 31 Disember.

Unit Pengurusan Aset Stor. Fungsi Unit Pengurusan Aset dan Stor ialah.

Mengurus semua urusan aset alih Kerajaan di Ibu Pejabat Pejabat Kesihatan Daerah Gombak termasuk semua Klinik Kesihatan dan Klinik Desa selaras di bawah Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan Pekeliling Perbendaharaan Bil. Laporan Tahunan Peruntukan Bagi Perolehan Aset Alih Aset Hidup dan Stok.

Laporan Eksekutif Pengurusan Aset Kerajaan. Laporan Kedudukan Stok KEWPS-13.

Laporan Pemeriksaan Verifikasi Stor KEWPS-14. Laporan Tahunan Keseluruhan Pengurusan Stor KEWPS-15.

Stor Laporan Pemeriksaan Verifikasi Stor KEWPS-14 Laporan Tahunan Keseluruhan Borang Penilaian Prestasi Penurusan Stor KEWPS-11 Siil Verifikasi Stor - KEWPS-12 Pen urusan Stor KEWPS-15 Tiada Laporan Tahunan Verifikasi KEWPS16 Pelarasan penyata KEWPS-17 Perakuan Ambil Alih KEWPS- Tiada Tiada Tiada Stor Stok 18 Laporan Verifikasi verifikasi data sebelum data dimigrasi ke dalam sistem. LAPORAN TAHUNAN 2018 UNIT FARMASI DAN BEKALAN HOSPITAL PARIT BUNTAR.

VERIFIKASI STOR Verifikasi Stor telah dijalankan sebanyak 1 kali oleh Pegawai Pemverifikasi Stor yang. Pack of 100s daripada Pesanan Kerajaan yang dibuat.

F 1 vial Benzylpenicillin 1 Mega Unit 600mg. 65 Mendapatkan Laporan Tahunan Pengurusan Aset Alih Aset Hidup Aset Tak Ketara dan Stor Kerajaan daripada Kementerian Jabatan PTJ.

Dan 66 Menyediakan dan mengemukakan Laporan Eksekutif Pengurusan Aset Kerajaan ke Perbendaharaan Malaysia sebelum 15 Mac tahun berikutnya. Perenggan 4 Pemeriksa Stor Pemverifikasi Stor v.

Verifikasi stor dilaksanakan selepas pemeriksaan stok secara 100 sekurang-kurangnya satu tahun sekali sebelum 31 Disember dan menyediakan Laporan Tahunan Keseluruhan Pengurusan Stor KEWPS-15. Perenggan 51 Pemverifikasi Stor vi.

www.slideshare.net