Borang Laporan Aktiviti Kokurikulum Mingguan Docx

Borang Laporan Aktiviti Kokurikulum Mingguan Docx

Buku laporan mingguan aktiviti kokurikulum. 2 SMK USJ 8 BUKU LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM 2020 GARIS PANDUAN UMUM UNTUK MENGURUSKAN SEMUA AKTIVITI KOKURIKULUM 1. PENDAFTARAN AHLI-AHLI BARU 11 Pendaftaran ahli-ahli baru akan diadakan pada awal bulan Januari.

MESYUARAT AGUNG 21 Mesyuarat Agung akan diadakan pada interaksi pertama seperti yang telah ditetapkan dalam takwim kokurikulum. 22 Perkara-perkara yang perlu dilakukan semasa.

10 SMK USJ 8 BUKU LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM 2020 RANCANGAN TAHUNAN AKTIVITI from ECON 61 at Kulliyyah of Pharmacy International Islamic University Malaysia. - Buku laporan aktiviti i Mengumpulkan rancangan tahunan dan buku aktiviti untuk edaranrujukan dan rekod.

J Membuat laporan tahunan keseluruhan tentang aktiviti dan pencapaian kokurikulum sekolah. TUGAS GURU SUKAN SEKOLAHRUMAH SUKAN a Membentuk jawatankuasa.

B Merancang meningkatkan pengetahuan kemahiran dan minat pelajar dalam permainan. Buku panduan pengurusan aktiviti kokurikulum sekolah rendah dan sekolah menengah.

Download Full PDF Package. A short summary of this paper.

28 Full PDFs related to this paper. Buku Pengurusan Kokurikulum Sekolah 2020 Perkongsian ini melibatkan bahan iaitu buku pengurusan kokurikulum sekolah 2020.

Pentadbir dan guru berkenaan hanya perlu memasukkan nama guru ke dalam jawatankuasa sekolah 2020. Aktiviti kokurikulum sekolah sepanjang tahun juga perlu dimasukkan berdasarkan perancangan sekolah.

Warta Kerajaan bertarikh 28 hb Disember 1967 No. 5652 Peraturan Kursus.

CONTOH PENULISAN LAPORAN TAHUNAN UNIT KOKURIKULUM KADET REMAJA SEKOLAH MOTTO. ILMUIMANAMAL 10 OBJEKTIF 11Membentuk generasi pelajar yang menjiwai semangat perpaduan memiliki ketrampilan diri berdaya saing kreatif dan inovatif dalam menghadapi pelbagai cabaran kehidupan.

Menilai aktiviti kokurikulum dan membuat laporan Aktiviti tahunan serta mengemaskini Buku Rekod Aktiviti Kokurikulm. Memastikan konsep sukan untuk semua dan sukan untuk elit dilaksanakan di sekolah.

Membuat anggaran perbelanjaan dan menentukan peruntukan kewangan yang akan digunakan. - Laporan mesyuarat agung - Rancangan tahunan - Senarai nama ahli jawatankuasa dan Awal tahun ahli - Analisa data ahli mengikut tingkatan - Jadual kedatangan pelajar - Jadual kutipan yuran - Penyata akaun bulanan - Laporan mingguan 25.

- Laporan aktiviti luar jika ada - Laporan pelaksanaan kokurikulum tahun semasa - Data dan analisis. LAPORAN AKTIVITI MINGGUAN KOKURIKULUM.

Aktiviti mingguan kokurikulum dapat dilaksanakan dengan sebaiknya. Peratus kehadiran 9389.

Namun begitu murid yang tidak hadir akan diambil makluman. Kedai Buku Kantin.

2020 2 Akademik 33. Aktiviti Persatuan Unit Beruniform ini dapat dilaksanakan dengan baik walaupun masih lagi dalam suasana Hari Raya Aidil Fitri.

Kehadiran ahli unit kurang 6 daripada aktiviti Mingguan Kokurikulum Bil 082016 iaitu menurun kepada 9069 91. Murid-murid Tahun 6 mengadakan Kelas Tambahan UPSR.

Pendaftaran Pelajar 160 Pendaftaran Pelajar Baru 160 Data Kokurikulum Mengikut Kelas 161 Data Kokurikulum Mengikut Tingkatan 161 Aktiviti Mingguan 161 Buku Laporan Persatuan Kelab 162 Fail Persatuan Kelab 162 Buku GERKO 163 Mesyuarat Agung Rancangan Tahunan Senarai Ahli Jawatankuasa 163 Pelajar Tingkatan 5 Yang Aktif Kokurikulum 163. PROSES PENGURUSAN KOKURIKULUM BUKUFAIL LAPORAN KEGIATAN KOKURIKULUM 3.

Analisa aktiviti mengikut bulan. Buku Laporan Fail Kegiatan.

Buku laporan aktiviti kokurikulum guru blak-g 2019. Nama unit sesi guru penasihat hidup berjuang bahagia.

Sekolah menengah kebangsaan sultan sulaiman shah. Menjadi sekolah terbilang dalam kurikulum kokurikulum dan sahsiah.

Menyediakan peluang pendidikan yang berkualiti sejajar dengan keperluan negara. TAHUNAN AKTIVITI KOKURIKULUM SEKOLAH 37.

Pendaftaran Pelajar 160 Pendaftaran Pelajar Baru 160 Data Kokurikulum Mengikut Kelas 161 Data Kokurikulum Mengikut Tingkatan 161 Aktiviti Mingguan 161 Buku Laporan Persatuan Kelab 162 Fail Persatuan Kelab 162 Buku GERKO 163 Mesyuarat Agung Rancangan Tahunan Senarai Ahli Jawatankuasa 163. BUKU PANDUAN PENGURUSAN KOKURIKULUM.

-Lampiran J -Laporan mingguan-Lampiran A1 -Kertas Pelaksanaan. Sedutan berkaitan aktiviti kokurikulum LAPORAN RAHMAN TALIB 1960 Sedutan berkaitan aktiviti kokurikulum AKTA PE LAJARAN 1961 LN326 FEDERATION OR MALAYA THE EDUCATION ORDINANCE 1957.

7 Memastikan laporan aktiviti Rumah Sukan disediakan untuk edaran dan rekod. 8 Merekodkan dan melaporkan pencapaian cemerlang pelajar kepada enyelaras Sukan untuk dicalonkan sebagai wakil sekolah.

Berikut merupakan buku pengurusan kokurikulum sekolah 2021. Buku Pengurusan Kokurikulum 2021.

Semoga bermanfaat kepada guru dan pelajarmurid. Penyertaan murid dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib.

Sehubungan itu kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum mestilah direkodkan. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 11986 KPBS8591Jld.

1141 ber-tarikh 15 Januari 1986. Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan.

Laporan aktiviti kokurikulum. Kelabpersatuanbadan beruniformsukan permainan.

Nama kelabpersatuanbadan beruniformsukan permainan. KANDUNGAN BUKU PANDUAN PENGURUSAN AKTIVITI KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH DAN RENDAH Bil.

PENGUATKUASAAN AKTA PENDIDIKAN 1996. Warta Kerajaan Peraturan-Peraturan Pendidikan.

www.scribd.com