Laporan Fenn Wu

Laporan Fenn Wu

Cadangan laporan fenn-wu. Laporan Fenn-Wu 1951 diadakan sebagai reaksi tidak puas hati masyarakat Cina terhadap laporan Barnes 1950Laporan pendidikan Cina di Malaysia ini diketuai oleh Dr. Fenn Setiausaha Kerja Bersekutu - Negara China dan Profesor Dr.

Wu Teh Yao yang bekerja dengan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Laporan ini mengkaji dan menilai semula semula kewajaran Laporan Barnes 1950.

Maka dalam Laporan Fenn-Wu 1952 terdapat beberapa cadangan yang dibuat kemudiannya menjadi asas kepada Ordinan Pelajaran 1952. Terdapat beberapa usul-usul yang dikemukakan dalam Laporan Fenn-Wu 1952.

Yang pertama ialah sekolah Cina patut dikekalkan. Jawantankuasa Fenn-Wu ditubuhkan pada tahun 1951 bagi mengkaji kedudukan sekolah Cina.

Jawatankuasa ini dketuai oleh Dr. Tugas utama jawatankuasa Fenn-Wu adalah mengkaji potensi sekolah Cina di Tanah.

Antara cadangan yang terkandung dalam laporan ini adalah a. Laporan Fenn-Wu 1951 diadakan sebagai reaksi tidak puas hati masyarakat Cina terhadap laporan Barnes 1950.

Laporan pendidikan Cina di Malaysia ini diketuai oleh Dr. Fenn dan Profesor Dr.

Wu Teh Yao yang bekerja dengan. Penyata razak ini ialah penyata lapiran bertolak ansur kepada penyata-penyata sebelumnya di mana penyata barnes dan penyata fenn-wu memberikan laporan mereka sebelum penyata razak dibentang ini adalah sebahagian cadangan penyata barnes yang dibuat dan dibentang oleh lj barnes yang bertujuan untuk memperbaiki sistem pendidikan.

Terdapat beberapa usul-usul yang dikemukakan dalam Laporan Fenn-Wu Penyata razak ini ialah penyata yang bertolak ansur kepada penyata-penyata sebelumnya di mana penyata barnes dan penyata fenn-wu memberikan laporan mereka sebelum penyata razak dibentang ini adalah sebahagian cadangan penyata barnes yang dibuat dan dibentang oleh lj barnes yang. C Pengajaran agama menggantikan pengajaran Jawi di LAPORAN FENN-WU Laporan ini disediakan oleh jawatankuasa mengenai pendidikan Cina Pengerusi.

Dr Fenn Dr Wu Tujuan. Melayani kehendak masyarakat Cina yang menganggap laporan Barnes sebagai percubaan menghapuskan bahasa dan budaya orang-orang Cina Tahun.

1952 Cadangan a memajukan sistem. The Central Advisory Committee on Education Federation of Malaya telah ditubuhkan utk mengkaji cadangan-cadangan Laporan Barnes da Laporan Fenn-Wu.

Pada 10 September 1951 satu laporan khas telah dikeluarkan dan termaktublah Ordinan Pelajaran 1952. Beberapa cadangan Barnes dilaksanakan.

B Laporan Fenn-Wu Pada tahun 1951 satu jawatankuasa ditubuhkan oleh kerajaan bagi mengkaji kedudukan sekolah cina dan diketuai Dr. WP Fenn dan Dr.

Wu Teh-Yao Cadangan Laporan Barnes ditentang oleh masyarakat Cina kerana menganggap bahasa ibunda mereka akan tergugat. Kemudian cadangan laporan Fenn-Wu juga diserap ke dalam Ordinan Pelajaran 1952.

Ordinan pelajaran 1952 merupakan laporan sebuah jawatankuasa yang telah ditubuhkan oleh kerajaan British di Tanah Melayu untuk mengkaji Laporan Barnes 1950 dan Fenn-Wu 1951Namun disebabkan kekurangan dari segi kewangan dan berlaku darurat maka ordinan ini tidak. Cadangan Laporan Fenn-Wu Walaupon bahasa Melayu dijadikan bahasa rasmi dan bahasa Inggeris sebagai bahasa antarabangsa namun orang-orang Cina perlu diberi peluang untuk membentuk kebudayaan negara.

Galakan diberikan kepada orang-orang Cina untuk menguasai bahasa Melayu dan bahasa inggeris. Wu The You pada tahun 1951 bertujuan mengkaji potensi sekolah Cina di Tanah Melayu telah menghasilkan Laporan Fenn Wu 1951.

Antara cadangan yang terkandung dalam laporan ini adalah mempertahankan kewujudan sekolah Cina mempelajari tiga bahasa iaitu bahasa Melayu Inggeris dan bahasa ibunda mereka matlamat. Cadangan laporan ini ialah.

Laporan Barnes ditentang hebat oleh kaum Cina dan India dan terbentuklah Laporan Fenn-Wu 1951. Oleh itu Ordinan Pelajaran 1952 dikuatkuasakan selepas kajian terhadap Laporan Barnes 1950 dan Laporan Fenn-Wu 1951.

Rujukan Laman ini kali terakhir disunting pada 0243 30 Januari 2015. PERBEZAAN DI ANTARA LAPORAN BARNES LAPORAN FENN-WU ORDINAN PELAJARAN 1952 dan LAPORAN RAZAK Ordinan Pelajaran 1952 Laporan Fenn-Wu 1951 Laporan Barnes 1950 Penyata Razak 1956 aSebuah jawatankuasa telah 1Diketuai oleh Dr.

Fenn aDisediakan pada tahun 1951 1Menteri Pelajaran ketika itu ditubuhkan oleh kerajaan Setiausaha Kerja Bersekutu - oleh LJ. Cadangan Laporan Rahman Talib 1960.

Mewujudkan perpaduan kaum ialah. Aliran vokasional diperkenalkan.

Laporan Fenn-Wu Penyata Razak alternatives Laporan Fenn-Wu Tags. Report an issue.

ORDINAN PELAJARAN Tujuan. Mengkaji cadangan-cadangan Laporan Barnes dan Laporan Fenn Wu serta mencari satu kompromi atau jalan tengah yang baik.

Sistem pendidikan sekolah kebangsaan dilaksanakan melalui pengenalan BI secara beransur-ansur di sekolah-sekolah Melayu. ORDINAN PELAJARAN Tujuan.

Mengkaji cadangan-cadangan Laporan Barnes dan Laporan Fenn Wu serta mencari satu kompromi atau jalan tengah yang baik. Sistem pendidikan sekolah kebangsaan dilaksanakan melalui pengenalan BI secara beransur-ansur di sekolah-sekolah Melayu.

Laporan Razak telah diluluskan pada April 1957 dan dikuatkuasakan sebagai Ordinan Pelajaran 1957. Laporan Razak ditentang oleh orang Melayu kerana tiada ketegasan dalam pelaksanaan Bahasa Kebangsaan.

Orang Cina menentang kerana sesetengah cadangan dikatakan mengabaikan pendidikan Bahasa Cina. Penyata razak 1956 merupakan cadangan pendidikan yang ditulis pada tahun 1956 sebagai salah satu usaha bagi membentuk persekutuan tanah melayu.

Nama laporan ini telah diambil sempena daripada nama menteri pelajaran ketika itu iaitu tun abdul razakmatlamat razak adalah untuk membentuk semula sistem pendidikan di malaya. Laporan ini telah digabungkan ke.

www.slideshare.net