Makalah Ziarah Kubur

Makalah Ziarah Kubur

Contoh makalah tentang ziarah kubur. MAKALAH TENTANG ZIARAH KUBUR. 28 Desember 2017 oleh MUHAMMAD JAYADI.

Oleh karena itu penulis akan membahas berbagai pendapat para ulama tentang ziarah kubur bahwa sesungguhnya ziarah kubur itu bukanlah sesuatu yang diharamkan atau bidah melainkan suatu hal yang dianjurkan oleh agama. Ziarah kubur itu di anjurkan tetapi juga harus memperhatikan hal-hal yang harus diperhatikan dalam berziarah seperti yang telah dijelaskan diatas.

Kalau ada sekelompok yang mengatakan bahwa ziarah kubur itu bidah berarti kelompok tersebut secara tidak langsung mengangap perbuatan Rasulullah juga bidah diwaktu itu. Bilamana ziarah kubur kosong dari maksud dan tujuan tersebut maka itu bukanlah ziarah kubur yang diridhoi oleh Allah.

Al-Imam Ash-Shanani rahimahullah mengatakan. Semuanya menunjukkan tentang disyariatkannya ziarah kubur dan penjelasan tentang hikmah yang terkandung padanya yaitu agar dapat mengambil ibrah pelajaran.

View Makalah Ziarah Kuburdocx from AA 1MAKALAH AGAMA TENTANG ZIARAH KUBUR DISUSUN OLEH. NESYA AULIANTI PUTRI 4.

Menurut Orang Jawa Ziarah kubur merupakan satu dari sekian tradisi yang ada di jawa dan berkembang di masyarakat jawa. Berbagai maksud dan tujuan maupun motivasi selalu menyertai aktivitas ziarah kubur.

Ziarah kubur yang dilakukan oleh masyarakat jawa ke kuburan dianggap keramat sebenarnya ini terpengaruh jawa-Hindu. MAKALAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM ADAB ZIARAH KUBUR DALAM ISLAM Disusun Oleh.

Hadi Prasetya 16102003 KELAS B PROGRAM STUDI SISTEM KOMPUTER STMIK STIKOM INDONESIA 2017 KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT yang karena anugerah dari-Nya kami dapat menyelesaikan makalah tentang Adab Ziarah Kubur Dalam Islam ini. Tentang Tradisi ziarah Kubur Studi Kasus Perilaku Masyarakat Muslim Karawang.

Ziarah kubur adalah mendatangi makam dengan tujuan untuk mendoakan ahli kubur dan sebagai ibroh pelajaran bagi peziarah bahwa tidak lama lagi juga akan menyusul. Contoh dari kesinambungan budaya tersebut9.

Hukum Ziarah Kubur Menurut Islam. Dikutip dari NU Online ziarah kubur adalah salah satu ritual yang awalnya diharamkan lalu dibatalkan manshukh oleh RasulullahNamun ziarah kubur akhirnya menjadi suatu anjuran yang disunnahkan untuk dilakukan.

Rasulullah bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah mengatakan yang artinya Dulu Aku melarang kalian ziarah kubur maka. Ziarah kubur banyak memiliki hikmah dan manfaat di antara yang terpenting adalah.

Mengingatkan tentang hari akhirat dan kematian sehingga dapat memberikan pelaja ran dan ibrah bagi orang yang berziarah sehingga dapat memberikan dampak yang positif dalam kehidaupan. Ziarah Kubur dalam Islam.

Pada awalnya ziarah kubur adalah bentuk ibadah yang dilarang atau diharamkan. Hal ini disebabkan masyarakat arab saat itu masih belum berkembang pemikirannya dan keimanannya pun belum kuat sedangkan di masyarakat kepercayaan terhadap hal ghaib dan mistis yang bisa membawa kesyirikan masih tersebar luas.

Tata cara ziarah kubur sesuai sunnah yang kelima adalah membaca ayat ayat pendek. Seperti riwayat al-Marwazi dari Ahmad bin Hanbal beliau mengatakan.

Bila kalian masuk ke dalam taman makam kuburan maka bacalah al-Fatihah Surat Ikhlash dan al-Muawwidzatain al-Falaq dan an-Naas. Fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz rahimahullahu Taala Pertanyaan.

Apa hukum seseorang yang berziarah kubur kemudian membaca surat Al-Fatihah khususnya di kubur para wali. Hal ini sebagaimana yang mereka katakan di sebagian negeri Aku tidak bermaksud berbuat syirik.

Akan tetapi jika aku tidak ziarah ke kubur wali ini maka dia akan datang kepadaku. Ziarah kubur menjelang Ramadhan juga bukan bagian dari ibadah Ramadhan khususnya puasa itu sendiri.

Adapun perintah secara khusus untuk berziarah kubur menjelang bulan Ramadhan sebenarnya nyaris tidak ada dalil yang bersifat eksplisit. Ziarah kubur merupakan salah satu perbuatan yang mengalami perubahan nasikh-mansukhPada zaman awal-awal Islam Rasulullah melarang melakukan praktik ini tapi kemudian larangan tersebut mansukh diubah menjadi suatu perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan.

Berkaitan dengan hal ini Rasulullah bersabda dalam salah satu haditsnya. Simak ulasan tentang doa ziarah kubur manfaat ziarah kubur dan tata cara atau adab ziarah kubur ke makam para wali berikut.

Ziarah Kubur Banyak sekali hadits yang membahas mengenai ziarah kubur. Ada sebagian ulama yang memperbolehkan untuk ziarah kubur dan ada yang tidak.

Tetapi yang perlu Anda tahu bahwa jika ingin mengetahui mana hadits yang shohih dan mana yang tidak. Sekarang berziarahlah ke kuburan karena sesungguhnya di dalam ziarah itu terdapat pelajaran yang besar.

Dalam riwayat sahabat Anas bin Malik. Karena dapat melembutkan hati melinangkan air mata dan dapat mengingatkan kepada hari akhir HR Ahmad 337-38 dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Ahkamul Janaiz hal.

Al-Bukhâry memberi terjemah judul bab untuk hadits ini dengan judul Bab tentang ziarah kubur yang menunjukkan bahwa beliau tidak membedakan antara laki-laki dan wanita dalam berziarah kubur. Lihat Shahîh Al-Bukhâry 3110-116.

Tempat dianjurkannya ziarah kubur adalah kalau kuburan mayat tersebut ada di dalam negerinya. Kalau sekiranya jauh dari negerinya dimana kalau dia keluar dinamakan safar bepergian tidak dianjurkan ziarah kubur bahkan diharamkan.

Untuk tambahan silahkan melihat soal jawab no. Untuk kaum laki-laki ulama fiqih tidak ada pertentangan mengenai hukumnya yakni sunnah.

Bahkan Ibnu Hazm mengatakan Sesungguhnya ziarah kubur itu wajib meski sekali seumur hidup karena ada perintahnya Namun untuk perempuan ulama fiqih berselisih pendapat. Sunnah Bagi Perempuan Seperti Halnya Laki-laki.

Hadits-Hadits Tentang Ziarah Kubur. Bahkan terkhusus untuk kaum wanita menurut mereka ziarah kubur itu haram dan wanita yang melakukannya.

id.scribd.com