Minit Mesyuarat Agung Pibg Kali Ke 37 Smk Tengku Idris Shah

Minit Mesyuarat Agung Pibg Kali Ke 37 Smk Tengku Idris Shah

Contoh minit mesyuarat agung tahunan. Membentang serta mengesahkan Minit Mesyuarat Agung Tahunan PPM 2014 Minit MAT 2014 yang diadakan pada 14 April 2014 telah dibentangkan. Cik Sutarmi Kasimun P 0625 telah mencadangkan minit mesyuarat diluluskan dan disokong oleh Encik Japri Bujang Masli P 0812.

Makluman 21 Perkara Berbangkit 1. Contoh minit mesyuarat agung persatuan belia.

9 1 mesyuarat dimaklumkan oleh bendahari bahawa elaun elaun kepada alk jad dan jawatankuasa menentusahkan minit mesyuarat agung tahunan pada masa lalu telah ditetapkan sebanyak rm200 00 seorang bagi setiap kali mesyuarat diadakan dibayar hanya kepada anggota yang menghadiri mesyuarat itu sahaja. Contoh minit mesyuarat agung persatuan.

Setiausaha agung persatuan kelab hendaklah mengedarkan notis kepada setiap ahli persatuan kelab tidak kurang. Contoh minit mesyuarat ajk persatuan bahasa melayu.

Auditorium perpustakaan negara malaysia 232 jalan tun razak 50572 kuala lumpur. Minit mesyuarat agung pertama persatuan penduduk impian makmur tarikh.

Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat agung 2009. Pengesahan minit mesyuarat agung 2009 telah dicadangkan oleh Saudara Samy Vello dan disokong oleh Saudara Lim Ah Chai.

Membentang laporan tahunan 2009. Pengerusi meminta semua ahli membaca laporan tahunan yang disediakan dan bertanya sama ada terdapat perkara berbangkit atau tidak.

20 Pengesahan Minit Mesyuarat Yang Lalu Tiada. 30 Laporan Aktiviti Tahunan Yang Lalu Tiada.

40 Menerima Dan Meluluskan Penyata Kewangan Tahun Lalu Tiada. 50 Pemilihan dan Perlantikan Ahli Jawatankuasa Persatuan Yang Baru.

Mesyuarat Agung telah ditangguhkan pada jam 100 tengahari dengan ucapan terima kasih daripada Pengerusi mesyuarat. Penyata akaun teraudit minit mesyuarat dan laporan tahunan boleh diakses dimuat-turun dan dicetak melalui laman web PPM pada atau sebelum 20 Mac 2018.

Segala dokumen akan dipaparkan dengan pancaran LCD semasa Mesyuarat Agung. Segala sokongan perhatian dan kerjasama ahli PPM amatlah dihargai dan diucapkan ribuan.

TATACARA MESYUARAT AGUNG TAHUNAN PERSATUANKELAB PELAJAR 2017 1. Mesyuarat Agung Tahunan perlu diadakan pada setiap sesitahun dan Bahagian Hal Ehwal Pelajar BHEP akan menyelaras tarikh untuk mengadakan mesyuarat agung kepada semua persatuankelab.

24 April 2017 hingga 23 Mei 2017. Perkara-perkara penting ini tidak semestinya dibangkitkan semasa mesyuarat membincangkan perkara-perkara berbangkit atau RUJUK ARAHAN PENTADBIRAN KETUA PENGARAH MAMPU BILANGAN 6 TAHUN 2014 Panduan Pengurusan Mesyuarat Dan Penulisan Minit Mesyuarat semasa membincangkan kertas-kertas kerja atau di akhir mesyuarat.

Minit mesyuarat agung tahunan ke 92007 the green co-operative society limited. 17 0 0.

CONTOH MINIT MESYUARAT AJK PERSATUAN BAHASA MELAYU. MINIT MESYUARAT AJK PERSATUAN BAHASA MELAYU KALI PERTAMA 2014 SJKC AYER TAWAR Tarikh.

20 Februari 2014 Masa. 200 300 petang Tempat.

Kelas 5B Pengerusi. Abd Rais Ketua Pemimpin PBM Kehadiran.

Agenda 4 - Pembentangan Minit Mesyuarat Agung Tahunan ke 21 41 Setiausaha Koperasi membentangkan Minit Mesyuarat Agung Kopsetia ke 21 terkandung dalam Laporan Tahunan 2015 yang telah diedarkan lebih awal tanpa sebarang pindaan. Ianya telah ditentusahkan oleh Jawatankuasa yang dilantik oleh Mesyuarat Agung pada tahun lepas.

Notis Mesyuarat Agung Tahunan Ke. 6 Minit Mesyuarat Agung Tahunan.

5 Laporan Aktiviti oleh 8etiausaha Agung Laporan Juru Audit Luar dan Pembentangan Kewangan oleh. Laporan Juruaudit Dalam.

8enarai Ahli Jawatankuasa Eksekutif20092010 8enarai Ahli Persatuan Pengurus UNIMAS Berakhir. 31 Disember 2009 Pembentangan Usul.

32 Pengesahan Minit Mesyuarat Agung Tahunan yang lepas 33 Perbentangan Pengesahan Laporan Aktiviti Tahunan Persatuan 34 Pembentangan Pengesahan Laporan Kewangan Persatuan 35 Pemilihan Ahli Jawatankuasa Pengurusan EXCO seperti dinyatakan dibawah Seksyen 60 Perlembagaan Persatuan Kelab Pelajar. Laporan tahunan 2015 koperasi unimap perlis kounimap berhad 1 isi kandungan 2 perutusan pengerusi 3 agenda mesyuarat 4 notis mesyuarat agung tahunan 2015 5 agenda 3.

Mengesahkan minit mesyuarat agung tahun 2014 14 agenda 4. Membentangkan dan menerima laporan lembaga dan jad.

27 agenda 5i. Menimbang dan meluluskan akaun-akaun teraudit koperasi.

Minit Mesyuarat Agung Luar Biasa Klik di sini untuk butiran lanjut Minit Mesyuarat Agung Tahunan Ke-33 Klik di sini untuk butiran lanjut Tahun 2017. The document has moved here.

Mesyuarat Agung Tahunan Mesyuarat Agung Luar Biasa atau Tergempar. Menyediakan minit mesyuarat 2.

Datang awal pastikan kelengkapan dan peralatan mesyuarat lengkap 2. Mencatat butiran perbincangan dengan ringkas tepat dan padat 3.

Mengedar dan mencatat kehadiran mesyuarat 3. MESYUARAT AGUNG KHAS Jarang berlaku dan dinamakan juga mesyuarat agung luar biasa.

Diarah oleh AJK atau diminta 13 ahli berdaftar dengan tujuan membubarkan ajk yang ada dan memilih ajk baharu mengubah perlembagaan atas keperluan yang mendesak menyelesaikan masalah kewangan yang kritikal. Minit Mesyuarat Agung Tahunan Kali ke-4 Persatuan Penduduk DMahsuri pada 16 Februari 2019 10.

Mesyuarat AJK PPDM 201820 Bil. 6 26 November 2018 e Sepanjang tahun 2018 sebanyak 15 aktiviti telah dilaksanakan Persatuan seperti berikut.

Mesyuarat Agung Tahunan AGM kali Ketiga 23 Februari 2018 2. Laporan tahunan 2015 koperasi unimap perlis kounimap berhad 1 isi kandungan 2 perutusan pengerusi 3 agenda mesyuarat 4 notis mesyuarat agung tahunan 2015 5 agenda 3.

Mengesahkan minit mesyuarat agung tahun 2014 14 agenda 4. Membentangkan dan menerima laporan lembaga dan jad.

27 agenda 5i. Menimbang dan meluluskan akaun akaun.

www.slideshare.net