Laporan Reflektif 2

Laporan Reflektif 2

Contoh penulisan laporan reflektif. Penggredan Penulisan Reflektif JurnalSesebuah penulisan reflektif jurnal yang baik perlulah mengambil kira perkara-perkara berikut di dalam penulisannya iaitu. Objektif yang jelas dan relevan dengan permasalahan yang cuba diselesaikan Pengumpulan data atau maklumat yang relevan dan logik Situasi pengalaman yang dinyatakan bersesuaian dengan.

MOHD RUSLEE B MOHD SALLEH 650413-02-5367 Refleksi 6 CONTOH PENULISAN REFLEKSI YANG BERKESAN Tugasan Teknik Baikpulih dan Penyelenggaraan ini merupakan satu cabaran baru kepada saya. Ini disebabkan saya perlu mengambilnya sebagai pakej opsyen saya iaitu BMKHMU.

Lazimnya pemikiran reflektif ini dilakukan untuk situasi atau kontek tertentu dan direkod. Anda juga boleh melakukan refleksi secara menyeluruh sebagai penutup konklusi untuk laporan anda.

Berikut adalah dua panduan cara menulis jurnal reflektif. Panduan menyediakan satu laporan.

Laporan Reflektif Dengan mulanya saya mengucapkan terima kasih kepada OUM memberikan peluang saya melaksanakan laporan refleksi bagi khusus MPU3122 ini. Melalui kursus ini saya memperohehi pengetahuan baru tentang Tamadun Islam dan Tamadun Asia TITAS Dengan itu saya melahirkan minat untuk mempelajari lebih lanjut dan secara terperinci dalam kursus ini.

Laporan reflektif hubungan etnik merupakan sebuah subjek yang mendalami pelbagai aspek sebagai contoh membincangkan tentang konsep pembinaan negara bangsa dan. Contoh Laporan Reflektif PJM 3114 Pendidikan Jasmani Suaian LAPORAN REFLEKTIF Syukur kepada Tuhan kerana dengan limpah kurniaNya maka dapatlah tugasan ini disudahkan tepat pada masanya.

Ditulis dalam bentuk penulisan berformat dan mempunyai ciri kepintaran smart writing. Aplikasi Penulisan Jurnal Reflektif Seperti yang dijelaskan di atas penulisan Jurnal Reflektif adalah suatu catatan atau log peristiwa yang dialami oleh guru semasa melaksanakan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran.

Contoh Refleksi Assignment IPG 1. Saya Lee Sing Kiat pelajar PPISMP Semester 1 Bimbingan dan Kaunseling.

Melalui tugasan yang diberi oleh pensyarah kursus GSB1012 Kesantunan Masyarakat Malaysia Tuan Haji Izan Bin Othman telah banyak memberi ilmu serta pengetahuan yang baru kepada saya. Contoh Penulisan Jurnal Refleksi Praktikum There is document - Contoh Penulisan Jurnal Refleksi Praktikum available here for reading and downloading.

Use the download button below or simple online reader. The file extension - PDF and ranks to the Documents category.

Seringkali penulisan refleksi pelajar dikira dalam pemarkahan hanya berdasarkan ada atau tiadanya penulisan. Seringkalu juga tugasan ini hanya dipandang pelajar sebagai tugasan untuk menulis kembali apa yang mereka lalui dalam setiap aktiviti berkaitan tanpa menyedari akan hakikat pemikiran reflektif bukanlah sesuatu yang spontan atau hanya.

Penulisan ini bertujuan memberikan input mengenai cara menulis refleksi yang berkesan. Cuba perhatikan penulisan ini Alhamdulillah syukur saya kepada Ilahi dengan limpah kurnia dan keberkatannya dapatlah saya menyiapkan tugasan Teknik Baikpulih dan Penyelenggaraan yang diberikan oleh pensyarah.

Contoh Ayat-Ayat Refleksi RPH Berikut saya kongsikan antara refleksi yang boleh kita jadikan idea semasa mengarang refleksi bagi setiap sesi pengajaran dan pembelajaran. Sekiranya terdapat pembetulan atau penambahbaikan boleh catatkan di ruangan komen.

Contoh Penulisan Jurnal Reflektif There is document - Contoh Penulisan Jurnal Reflektif available here for reading and downloading. Use the download button below or simple online reader.

The file extension - PDF and ranks to the Documents category. Keempat penulisan refleksi kritikal critical reflection yang merupakan penulisan refleksi yang mengaitkan peristiwa di bilik darjah dengan hal-hal di luar rutin bilik darjah seperti falsafah diri insan guru sendiri falsafah pendidikan isu-isu wawasan perpaduan politik ekonomi dan sosial.

Contoh Jurnal Reflektif Surat 5. Keempat penulisan refleksi kritikal critical reflection yang merupakan penulisan refleksi yang mengaitkan peristiwa di bilik darjah dengan hal hal di luar rutin bilik darjah seperti falsafah diri insan guru sendiri falsafah pendidikan isu isu wawasan perpaduan politik ekonomi dan sosial.

Contoh Lembar Pengesahan Laporan Praktikum. Pada contoh lembar pengesahan laporan praktikum judul ditulis huruf cetak tebal dan diletakkan pada bagian tengah.

Judul laporan disesuaikan dengan jenis praktikum yang diikuti. Biasanya selain mencantumkan nama mata kuliah dicantumkan pula judul praktikum yang dilaksanakan.

CONTOH PENULISAN JURNAL REFLEKSI PRAKTIKUM. MINGGU 6 07 Mac 2011 11 Mac 2011 MASALAH.

Pada minggu ini daripada pemerhatian dan penilaian yang saya lakukan saya dapati murid-murid kurang memahami isi pelajaran yang saya ajari. Ini adalah kerana saya mendapati respon yang agak lambat apabila saya memulakan set induksi.

GARIS PANDUAN PENULISAN LAPORAN LATIHAN INDUSTRI SENARAI KANDUNGAN 10 PENDAHULUAN 2 20 TUJUAN 2 30 BAHAGIAN A. KAEDAH PENULISAN LAPORAN LATIHAN INDUSTRI 3 31 Panduan Umum 4 32 Ruang Penulisan dan Nombor Muka Surat 4 33 Jenis Tulisan dan Sela 5 34 Tajuk Bab dan Tajuk Kecil 6 40 BAHAGIAN B.

FORMAT PENULISAN LAPORAN LATIHAN INDUSTRI 7. Penulisan reflektif perlu membanding beza dapatan praktikal dengan dapatan teori daripada sumber-sumber yang sahih.

Kuiz 1- Topik 2 dan 3 10 Secara individu anda diminta menjawab 2 soalan struktur yang melibatkan tajuk Pengendalian data dan Ukuran Berangka merangkumi 2 soalan struktur dalam masa 30 minit. Contoh Landasan Teori Laporan Praktikum.

Laporan praktikum biasanya terdiri dari landasan teori cara kerja dan hasil praktikum. Landasan teori untuk laporan praktikum harus diambil dari sumber yang valid seperti buku jurnal paper ataupun skripsi.

www.slideshare.net